Kontakt Taćka o Uslugama (KTU)

Glavni cilj ove baze podataka je da olakša pristup svim interesnim stranama regulatornom okviru koji upravlja uslužnim delatnostima na Kosovu, pomažući tako operacijama onih koji su već na tržištu i onih preduzetnika koji žele da započnu pružanje usluga na Kosovu. Baza podataka KTU sadrži odeljak „Zapoćni biznis na Kosovu“ koji pruža sve informacije potrebne za zapoćenje biznisa na Kosovu; takođe ima još jedan odeljak koji pokriva Akreditovane Profesije. Zakonodavstvo je obuhvaćeno u dva odeljka, horizontalno zakonodavstvo koje reguliše sve usluge kategorisane prema definiciji trgovine uslugama prema GATS-u i sektorski propis koja pokriva primarno i sekundarno zakonodavstvo. Ova baza podataka pruža jednostavne veze do glavnih izvora podataka u uslugama. Ova baza podataka pruža sredstva za komunikaciju između zainteresovanih interesnih strana i Ministarstva Trgovine i Industrije, koje je voljno i spremno da pomogne poslovnoj zajednici svim mogućim sredstvima.